شکایات
قوانین
و
مقررات
انتقادات
و
پیشنهاداتخیابان میر-چهارراه آب 250- خیابان آب 250-روبروی سازمان اوقاف-کوچه شماره شش(شهید نظری)-پلاک 12

شماره تماس:  36204520 - 36613392 - 36204565

تلفن 4رقمی 32055 مخصوص تلفن ثابت

تماس مستقیم بخش پشتیبانی: 36204510