انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
دوشنبه
02 اسفند ماه 1395
02 اسفند 1395

آنگاه که از یادگیری بازمانید، به رشد خود پایان داده اید. (نورمن وینسنت پیل)