انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
یکشنبه
01 مرداد ماه 1396
01 مرداد 1396

یک شرکت به جایی نمی رسد اگر تفکر محدود به مدیریت شود. (آکیو موریتا)