انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
سه شنبه
05 بهمن ماه 1395
05 بهمن 1395

به یکایک کارکنان اختیار دهید. بهره وری بالا می رود و ماندگاری افراد بهتر می شود. (جان چمبرز)